Teisinė informacija

 1. Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma
 2. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai
 3. Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatai
 4. Įsakymas dėl Raseinių rajono daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administratoriaus skyrimo
 5. Raseinių raj. sav. gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklės
 6. Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas
 7. Sprendimas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos
 8. Daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašas. Plačiau.
 9. Daugiabučių namų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas. Plačiau.
 10. LR civilinis kodeksas. Plačiau.
 11. Šilumos ūkio įstatymas. Plačiau.
 12. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą). Plačiau.
 13. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Plačiau.
 14. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas. Plačiau.
 15. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai.Plačiau.
 16. Daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimo darbų sąrašas.
 17. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas.
 18. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų sąrašas.Plačiau.
 19. Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimas. Plačiau.
 20. Jungtinės veiklos sutartis. Plačiau.
 21. Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika. Plačiau.
 22. Dėl triukšmo gyvenamoje aplinkoje. Plačiau.
 23. Švaros taisyklės Raseinių mieste. Plačiau
 24. Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės. Plačiau.
 25. Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklės. Plačiau.
 26. Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai.Plačiau. Taip pat skaitykite čia.
 27. Šilumos paskirstymo metodai.
 28. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo. Plačiau.
 29. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės. Plačiau.
 30. Asmens duomenų apsauga.
 31. Reorganizavimo sąlygos

Avarinė tarnyba

Informuojame, kad įvykus gedimui ar avarijai namo bendrųjų tinklų sistemose (šalto, karšto vandens, nuotekų, elektros) skambinkite šiais telefonų numeriais:

Techninis prižiūrėtojas

Vincas Miškinis

tel. +370 428 54 353
mob. tel. +370 620 34 499

Rekvizitai

UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS"
Žemaičių g. 10,  LT-60119 Raseiniai
tel.: (8 428) 51 578
el. p. info@rkp.lt
A/s. LT827300010002572960, Swedbank" AB, banko kodas 73000
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 172208281

Būsto priežiūros padalinys
Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai
Tel. +370 428 51 561

© 2017-2020 UAB "Raseinių komunalinės paslaugos"        

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

dado